Odpolední interview

Areál opevnění v Darkovičkách je úzce spojen se jménem Jana Poláška

Odpolední interview

Areál opevnění v Darkovičkách je úzce spojen se jménem Jana Poláška
Petr Polášek se synem Petrem

Ostrava

Nestor československé bunkrologie Jan Polášek by se letos v prosinci dožil sta let. Jeho život byl spojen s rekonstrukcí a budováním významné technicko-vojenské památky - Areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.
Dagmar Misařová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají