Od Pradědu na Hanou

Žalkovice nikdy neměly tvrz ani hrad, přesto se po nich psal rytířský rod

Od Pradědu na Hanou

Žalkovice nikdy neměly tvrz ani hrad, přesto se po nich psal rytířský rod
Kostel sv. Mikuláše nechali postavit pravděpodobně cisterciáci

Olomouc

Žalkovice najdeme v úrodném kraji Hané mezi Přerovem a Kroměříží. Archeologické nálezy prokazují, že zde lidé žili již od prehistorického věku a trvalé osídlení zde přetrvalo dodnes přes veškeré útrapy, které zdejší kraj v minulosti postihly.
Miroslav Kobza

Více z pořadu