Od Pradědu na Hanou

Vitčice kdysi bývaly sídlem malého panství. Po tvrzi však zůstaly jen nepatrné stopy

Od Pradědu na Hanou

Vitčice kdysi bývaly sídlem malého panství. Po tvrzi však zůstaly jen nepatrné stopy
Kaple na návsi z roku 1875 byla postavena z odkazu místního rolníka

Olomouc

Vitčice leží na severních svazích Litenčické pahorkatiny asi osm kilometrů západně od Kroměříže. Patří spíše k menším obcím a chlubí se velmi malebným okolím s chráněnými přírodními lokalitami.
Miroslav Kobza