Od Pradědu na Hanou

Třemešku dala jméno střemcha, zdejšímu náměstí místní nadšenci a svatý Antonín

Od Pradědu na Hanou

Třemešku dala jméno střemcha, zdejšímu náměstí místní nadšenci a svatý Antonín
Kaple je zasvěcena svatému Antonínovi

Olomouc

Jméno Třemešek se občas v našich krajích objevuje. Jedná se většinou o malé vesnice a nejinak tomu je i v případě Třemešku, který je dnes součástí Oskavy. I když tato vesnice kdysi bývala docela lidnatá.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají