Od Pradědu na Hanou

Skrbeň je spjatá se svatým Floriánem. Kromě kostela jsou zde i dvě sochy tohoto světce

Od Pradědu na Hanou

Skrbeň je spjatá se svatým Floriánem. Kromě kostela jsou zde i dvě sochy tohoto světce
Kostelík svatého Floriána

Olomouc

Skrbeň je jednou z obcí ležících na sprašové terase nad nivou řeky Moravy. Od pravěku se zde usazovali lidé, o jejichž existenci svědčí hlavně archeologické nálezy z mírného návrší nazývaného Hradisko. Kamenné nástroje, zbytky keramiky i lidské ostatky dokazují, že krajina kolem byla pro naše předky lákavá už v dávných dobách.

Ostatní také poslouchají