Od Pradědu na Hanou

Nový hrad u Kopřivné byl prý největším hradem na Moravě

Od Pradědu na Hanou

Nový hrad u Kopřivné byl prý největším hradem na Moravě
Nejzachovalejší část opevnění

Olomouc

Zřícenina Nového hradu v lese nedaleko Kopřivné, kterou mnozí badatelé považují za vůbec největší hradní areál na území Moravy, je známou turistickou lokalitou. Rozvaliny si však zachovaly dodnes mnohá tajemství, která jen podporuje nedostatek historických pramenů

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají