Od Pradědu na Hanou

Na Růženec chodívali lidé na pivo i na pouť. Zavítal sem i Goethe

Od Pradědu na Hanou

Na Růženec chodívali lidé na pivo i na pouť. Zavítal sem i Goethe
Pamětní kříž připomínající zaniklé obce

Olomouc

Hřeben Rychlebských hor je dnes jedním z nejopuštěnějších míst v České republice. Může za to odlehlost od větších center, špatná dostupnost, ale hlavně odsun původního německého obyvatelstva, který znamenal faktický zánik všech osad, které zde kdysi byly. Platí to i pro obec s poetickým názvem Růženec.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají