Od Pradědu na Hanou

Křemenec není jen kámen, ale i obec na Konicku s historií sahající až do 14. století

Od Pradědu na Hanou

Křemenec není jen kámen, ale i obec na Konicku s historií sahající až do 14. století
V Křemenci najdeme i toto pozoruhodné podloubí

Olomouc

Napíše-li se do internetového vyhledávače název osady Křemenec, první co se ukáže je popis horniny vzniklé usazením písečných zrn a jejich spojením následným prokřemeněním, což z nich dělá tvrdou horninu. Hledáme-li ovšem něco historii osady v údolí Romže, je těch dostupných informací mnohem méně.
Miroslav Kobza

Více z pořadu