Od Pradědu na Hanou

Hostkovice byly kdysi vesnicí panských poslů

Od Pradědu na Hanou

Hostkovice byly kdysi vesnicí panských poslů
Kříž na příjezdu od Čechovic nahradil původní dřevěnný krucifix vyvrácený v roce 1925 vichřicí

Olomouc

Podle archeologických nálezů byly Hostkovice a jejich okolí osídlené už v dobách pravěku. Nálezy popelnicových pohřbů zase hovoří o slovanském a těsně předslovanském osídlení tohoto kraje. Právě na těchto základech patrně vznikaly první obce. Samotné Hostkovice jsou poprvé zmíněny k roku 1275.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají