Od Pradědu na Hanou

Dějiny osídlení Dubicka sahají hluboko do pravěku, historické zprávy pak do 13. století

Od Pradědu na Hanou

Dějiny osídlení Dubicka sahají hluboko do pravěku, historické zprávy pak do 13. století
Dubicko

Olomouc

Dubicko patří mezi nejstarší písemně doložené vesnice na Zábřežsku. Z archeologických nálezů navíc vyplývá, že svah nad nivou řeky Moravy zde byl osídlen už od pravěku. Jaké byly ovšem nejstarší dějiny této pozoruhodné obce.
Miroslav Kobza

Ostatní také poslouchají