O Roma vakeren

Průvodce Společně po svých podporuje přípravu mladých lidí z ústavních zařízení na samostatný život

O Roma vakeren

Průvodce Společně po svých podporuje přípravu mladých lidí z ústavních zařízení na samostatný život
Ruce. přátelství, pomoc

Rádio vašeho kraje

V ČR vyrůstá v ústavní výchově přes 8 tisíc dětí. Do dospělého života ročně odchází 300 z nich. A 60% si nedokáže s vlastním životem a se začleněním do společnosti poradit. Pomoci by jim mohl knižní průvodce Společně po svých, který letos vydal nadační fond Krok domů. Více jeho ředitelka Klára Chábová.
Rena Horvátová