O Roma vakeren

Organizace Drom zajišťuje předškolní přípravu dětí, které se nedostaly do školek

O Roma vakeren

Organizace Drom zajišťuje předškolní přípravu dětí, které se nedostaly do školek
Práce s papírem v rámci předškolní přípravy v romském středisku Drom

Rádio vašeho kraje

Brněnská příspěvková organizace DROM zajišťuje předškolní přípravu dětem, které nebyly z kapacitních nebo jiných důvodů přijaté do normální mateřské školy. Co se děti učí a jak vypadala návštěva téhle malé přípravky, se dozvíte v následujícím příspěvku.

Ostatní také poslouchají