O Roma vakeren

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva je Martina Štěpánková. Věnuje se i tématům vyloučených lokalit, sociálního bydlení a předsudků majority vůči Romům

O Roma vakeren

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva je Martina Štěpánková. Věnuje se i tématům vyloučených lokalit, sociálního bydlení a předsudků majority vůči Romům
Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Rádio vašeho kraje

Vládní zmocněnkyní pro lidská práva je nově Martina Štěpánková, která zároveň zůstává náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky.

Ostatní také poslouchají