O Roma vakeren

Ne každá rodina má doma internet. Jak pomoci se vzděláváním dětem ze znevýhodněného prostředí?

O Roma vakeren

Ne každá rodina má doma internet. Jak pomoci se vzděláváním dětem ze znevýhodněného prostředí?
Děti ze socioekonomicky slabších poměrů se často nemohou plně účastnit výuky na dálku, která se nejčastěji odehrává přes internet (ilustrační foto)

Rádio vašeho kraje

Technické zázemí mnoha rodin žáků ze znevýhodněného prostředí, nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, je nedostatečné. O jejich podporu se snaží řada neziskových organizací.

Ostatní také poslouchají