O Roma vakeren

Francouzský institut uvedl seminář zabývající se stereotypy v zobrazování Romů na fotografiích

O Roma vakeren

Francouzský institut uvedl seminář zabývající se stereotypy v zobrazování Romů na fotografiích
Oficiální pozvánka na seminář ve Francouzském institutu

Rádio vašeho kraje

Ve Francouzském institutu v Praze se uskutečnil workshop, na kterém se zkoumaly způsoby, jakými jsou Romové a Sintové znázorňováni na fotografiích. Jakou roli sehrávají zažité předsudky? Odpověď na tuto otázku hledal na místě kolega Gerhard Hadi:

Ostatní také poslouchají