O Roma vakeren

Britský projekt ROGA Petra Toráka má jasný cíl. Zapojit Romy do všech sfér veřejného života

O Roma vakeren

Britský projekt ROGA Petra Toráka má jasný cíl. Zapojit Romy do všech sfér veřejného života
Petr Torák, český Rom který převzal v Londýně Řád britského impéria

Rádio vašeho kraje

Petr Torák se se svou organizací Compas kromě jiného věnuje vzdělávacím projektům. Metoda ROGA se využívá při práci s mladými lidmi ve věku 13 až 19 let. Slouží jako motivační prostředek k jejich osobnostnímu rozvoji a k posílení dovedností, které jim umožní úspěšně pokračovat ve studiu. Torák za tento projekt získal v loňském roce ocenění pro pedagogy ve Velké Británii.
Iveta Demeterová