O původu příjmení

Zavadil

O původu příjmení

Zavadil
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Zavadil vzniklo z příčestí minulého slovesa zavadit, které mělo i význam „obtížit dluhem“. Odtud i apelativum závada, které znamenalo v právnické terminologii „dluh“ a „závazek“. Zavadil/Zavadilová je příjmení běžné, dnes jej nosí 2177 mužů a 2209 žen.

 

Ostatní také poslouchají