O původu příjmení

Štyler

O původu příjmení

Štyler
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Štyler je počeštěnou variantou německého příjmení Stiller. Vzniklo ze středohornoněmeckého přídavného jména stille, které mělo významy „tichý“, „mlčenlivý“ a „milý“. Příjmení tedy patří do kategorie pojmenování podle vlastností. Další možný výklad by byl podle Josefa Beneše z rodného jména Stilfried nebo z místního jména Still v Horním Bavorsku a Dolním Alsasku. V současnosti nosí příjmení ve formě Štyler 57 osob.