O původu příjmení

Reitschläger

O původu příjmení

Reitschläger
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Reitschläger/Reitschlägerová nosí v současnosti v ČR 41 osob. Snad bychom ho mohli vykládat jako přezdívkové jméno pro podkováře. Ten byl dříve v němčině označován i jako Reitschmied. Druhá část složeniny Schmied (tj. „kovář“) byla nahrazena slovem Schläger (ze slovesa schlagen, tj. „tlouci“), které se v příjmeních užívalo jako označení řemeslníka, který při práci něčím tluče, klepe apod.

Ostatní také poslouchají