O původu příjmení

Pochman

O původu příjmení

Pochman
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Pochman/Pochmanová dnes nosí 381 osob, nejvíce jich žije v Praze a v Rakovníku. Pochman mohl být buď „provozovatel stoupy“ (z německého apelativa Poche, tj. „stoupa“ ‒ zařízení v podobě velkého moždíře sloužícího k ručnímu drcení či roztloukání něčeho), nebo to mohl být někdo, kdo žil u potoka (z německého nářečního výrazu místo Bachmann, tj. „člověk u potoka“).

Ostatní také poslouchají