O původu příjmení

Pěsta

O původu příjmení

Pěsta
O původu příjmení

Dvojka

Odborné slovníky příjmení Pěsta neuvádějí, je však pravděpodobné, že vzniklo stejně jako další příjmení ze sloves, jako je Blekta (z blekotat), Skuhra (ze skuhrat), Belha (z belhat) atd., základem by tedy bylo sloveso pěstovat. Nalezli jsme též polské příjmení Piesta, které se vykládá z apelativa piasta, což je část kola u vozu, nebo ze slovesa piastować, tj. „starat se“, záleží však na tom, kde jsou kořeny rodiny. V současnosti nosí příjmení Pěsta/Pěstová 147 osob.

Ostatní také poslouchají