O původu příjmení

Ouběch

O původu příjmení

Ouběch
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Ouběch by snad mohlo pocházet ze staročeského osobního jména Ubyslav, které je doloženo v místních jménech Úbislav (lidově Oubislav) a Úbislavice (lidově Oubislavice). Osobní jméno Ubyslav s dloužením Úbyslav > lid. Oubyslav bylo zkráceno a doplněno o příponu -ch, stejně jako např. Bolech z Boleslav, Stoch ze Stojimír, Dobroch z Dobroslav apod.