O původu příjmení

Nozar

O původu příjmení

Nozar
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Nozar/Nozarová dnes nosí 208 osob. Podle Dobravy Moldanové možná vzniklo z nářečního výrazu nuzara, které označovalo chudáka (srov. adjektivum nuzný). Snad by mohlo být odvozeno i z místního jména Notzau, odkud mohl původní nositel jména pocházet.

Ostatní také poslouchají