O původu příjmení

Mulač

O původu příjmení

Mulač
O původu příjmení

Dvojka

Příjmí Mulač máte doloženo již z roku 1461. Apelativem mulač se označoval „člověk s velkými rty“ (snad ze středohornoněmeckého mûle, tj. „ústa“). Dnes nosí toto příjmení 397 obyvatel, nejvíce jich žije v Praze a Mladé Boleslavi.

Ostatní také poslouchají