O původu příjmení

Lašš, Lach, Lasch

O původu příjmení

Lašš, Lach, Lasch
O původu příjmení

Dvojka

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.
Iva Bendová