O původu příjmení

Krolupper, Migl, Krnínský, Turan