O původu příjmení

Kauder

O původu příjmení

Kauder
O původu příjmení

Dvojka

Dnes žije poslední nositel příjmení Kauder. Máte i příjmení Kauders se stejným základem, které používá 6 mužů a 8 žen. Jeden z možných výkladů je, že se jedná o pojmenování podle povolání. Ruth Bondyová uvádí, že: „Dlouholetá úvěrní činnost Židů zanechala jen dvě rodinná jména, která ji připomínala: Borger (půjčovatel) a Kauders, odvozen od staroněmeckého Kauder, lichva. Ještě v době transportu za Protektorátu neslo 135 deportovaných jméno Kauders.

Ostatní také poslouchají