O původu příjmení

Hudý

O původu příjmení

Hudý
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Hudý je časté na Slovensku. Slovníky jej nevykládají, ale snad souvisí s nářečním slovesem hudať, tj. „hrát na hudební nástroj“ (srov. i české apelativum hudec). V ČR nosí příjmení Hudý/Hudá 26 osob.