O původu příjmení

Freibera

O původu příjmení

Freibera
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Freibera pravděpodobně vychází z původní německé formy příjmení Freiberg. Jedná se o příjmení podle původu z místního jména Freiberg, které je časté v Německu. V češtině odpadlo koncové -g a naopak byla připojena česká přípona -a (jako u příjmení Fišer Fišera). V současnosti u nás žijí již jen 2 muži a 3 ženy s příjmením Freibera.