O původu příjmení

Cajska

O původu příjmení

Cajska
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Cajska a Cajsková dnes nosí 62 obyvatel. Snad bychom ho mohli vyložit stejně jako německá příjmení Cais a Caise, která vznikla ze středohornoněmeckého apelativa zise, tj. „čížek“, patří tak mezi pojmenování ptačí. Máme i české příjmení Čížek.

Ostatní také poslouchají