O původu příjmení

Blay

O původu příjmení

Blay
O původu příjmení

Dvojka

Josef Beneš vykládal německé příjmení Blay jako „květ“, nebo ze středohornoněmeckého blî, což znamená „olovo“. Ruth Bondyová uvádí, že se jedná o židovské příjmení motivované tím, s čím kdysi Židé obchodovali, tedy olovem. V ČR dnes příjmení Blay nikdo nenosí, poslední nositelka přechýleného Blayová byla v evidenci obyvatelstva uvedena v roce 2010. Je to však příjmení časté v Izraeli. Vedle toho nacházíte příjmení psané jako Blay hojně ve Španělsku a ve Francii,

Ostatní také poslouchají