O knihách s knihovnicí

Kniha Nížiny je sbírkou několika textů, poprvé vyšla v Rumunsku, ale cenzoři ji seškrtali

O knihách s knihovnicí

Kniha Nížiny je sbírkou několika textů, poprvé vyšla v Rumunsku, ale cenzoři ji seškrtali
O knihách s knihovnicí

České Budějovice

Prvotinu německé spisovatelky rumunského původu Herty Müllerové představuje Eva Měřínská. A jaký je v Čechách zájem o rakouské autory?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají