O češtině od A do Z

Ohýbání slovesa „moci“, 1. pád množného čísla koncovka -té nebo -ti