O češtině od A do Z

Každý Čech by měl umět promluvit i jinak, než „jak mu zobák narost’“

O češtině od A do Z

Každý Čech by měl umět promluvit i jinak, než „jak mu zobák narost’“
O češtině od A do Z

Dvojka

Víte, jak se má správně mluvit v médiích? Moderátor Aleš Cibulka se zeptal jazykovědce a vysokoškolského učitele Alexe Röhricha, jak se od sebe liší spisovná, hovorová a obecná čeština.