Noční Mikrofórum

Host: Rut Kolínská, která stála u zrodu ekologického hnutí Pražské matky

Noční Mikrofórum

Host: Rut Kolínská, která stála u zrodu ekologického hnutí Pražské matky
Rut Kolínská

Dvojka

Stála rovněž u založení sítě mateřských center v ČR. Jak se za třicet let  změnila role ženy-matky? Dokážeme dnes dostatečně ocenit význam a hodnotu mateřství?
Tereza Boučková

Více z pořadu