Noční Mikrofórum

Host: Rodion Schwarz, praktický lékař

Noční Mikrofórum

Host: Rodion Schwarz, praktický lékař
Noční Mikrofórum

Dvojka

Jakou váhu má podle něj v uzdravení přístup pacienta? Ve kterých oblastech medicíny dokázal najít propojení tradičního léčení s novými vědeckými poznatky? A má nám příroda v rámci medicíny stále co nabídnout? Moderuje Jana Rychterová.
Jana Rychterová

Ostatní také poslouchají