Noční Mikrofórum

Host: MUDr. Jan Bláha, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Noční Mikrofórum

Host: MUDr. Jan Bláha, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN
Noční Mikrofórum

Dvojka

Moderuje Marie Retková.
Marie Retková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají