Noční Mikrofórum

Host: Jan Wiendl, ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky

Noční Mikrofórum

Host: Jan Wiendl, ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky
Jan Wiendl

Dvojka

Jak ho ovlivnil fakt, že tatínek i dědeček byli v 50. letech vězněni? Co ho přivedlo k zájmu o život a dílo básníka Jana Zahradníčka?

Ostatní také poslouchají