Noční Mikrofórum

Host: Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ OPEN

Noční Mikrofórum

Host: Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ OPEN
Noční Mikrofórum

Dvojka

Jak kloubí vlastní uměleckou činnost s prací pedagogickou a organizační? Proč je podle ní důležité, aby se děti vzdělávaly také umělecky? A co nového přinesl letošní ročník festivalu? Moderuje Tomáš Vacek.
Tomáš Vacek

Ostatní také poslouchají