Němí svědci historie

Prusy

Němí svědci historie

Prusy
Boží muka Budětsko

Olomouc

Název obce Prusy může odkazovat do hluboké minulosti, možná k výpravám krále Přemysla Otakara II.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají