Němí svědci historie

Podle kronikáře mají v Malhoticích nejkrásnější kostelík z celého Záhoří

Němí svědci historie

Podle kronikáře mají v Malhoticích nejkrásnější kostelík z celého Záhoří
Boží muka Budětsko

Olomouc

Znáte rod Bojanovských z Knurova? Tito šlechtici původem z Polska jsou spojeni s obcí Malhotice na jihovýchodě našeho kraje, kde po nich zůstal nejen zámek.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají