Němí svědci historie

Paršovice

Němí svědci historie

Paršovice
Boží muka Budětsko

Olomouc

Vesnice Paršovice leží v mírném údolí, pod zalesněnými jižními svahy Maleníku, asi 9 km jižně od Hranic, v kraji zvaném Záhoří.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají