Němí svědci historie

Kojetínská synagoga: v základu nejstarší stavba ve městě a jedna z nejstarších synagog na Moravě

Němí svědci historie

Kojetínská synagoga: v základu nejstarší stavba ve městě a jedna z nejstarších synagog na Moravě
Budovu synagogy a rabínského domu v Kojetíně dnes využívá Československá církev husitská

Olomouc

Židy vypovězené z královských měst v roce 1454 přijal na svém panství Ctibor Tovačovský z Cimburka, a tak vznikla židovská obec v Kojetíně.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají