Nedělní káva

Vladimír Burjánek: Mistr Jan

Nedělní káva

Vladimír Burjánek: Mistr Jan
Jan Hus

Hradec Králové

Jeden obrázek dětství si pamatuji zcela zřetelně. 6. července navečer zapalovala babička svíčku v okně a kolem nás později šel večer lampionový průvod. Tak se dříve uctívala veliká osobnost naší historie. 
Vladimír Burjánek