Názory a argumenty

Tereza Zavadilová: Internet věcí je megatrend

Názory a argumenty

Tereza Zavadilová: Internet věcí je megatrend
Internet věcí

Plus

Událostí letošního roku je bezesporu raketový nárůst popularity umělé inteligence, respektive takzvaného generativního jazykového modelu, který přinesl ChatGPT. Do letoška byla umělá inteligence, anglickou zkratkou AI, spíše věcí futuristů a zasvěcenců, až tento masový, veřejně a zdarma přístupný nástroj to změnil a naznačil budoucí možnosti.
Tereza Zavadilová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Událostí letošního roku je bezesporu raketový nárůst popularity umělé inteligence, respektive tzv. generativního jazykového modelu, který přinesl chat GPT. Do letoška byla umělá inteligence anglickou zkratkou AI spíše věcí futuristů a zasvěcenců. Až tento masový, veřejně a zdarma přístupný nástroj to změnil a naznačil budoucí možnosti, jak dopadne umělá inteligence v konfrontaci se současnou společností, jaký vliv bude mít v různých odvětvích, co udělá třeba s politikou, s kriminalitou? To vše jsou témata aktuálních debat na pozorovatele. Co nepatří mezi technologické nadšence, to může občas v kombinaci s problémy současného světa působit až apokalypticky. Varování před možným zneužitím a jsou totiž slyšet odevšad. Jenže jazykový model Yeti může do světa přinést i zásadní pozitiva. Pokud se databáze podobná chatu GPT nakrmí vědeckými studiemi. Čeká se, že může objevit souvislosti či odhalit bílá místa, které lidé v celé šíři vidět nemohou. To může zásadně posunout vědecké objevy. Podobně to platí pro programování, které se může výrazně zrychlit a zjednodušit. Oblastí, kde se čekal kvůli umělé inteligenci rychlý rozvoj, je tzv. internet věcí. To je podle definice orákulu síť fyzických objektů věcí, které jsou osazeny senzory, softwarem a dalšími technologiemi s cílem propojení a výměny dat s jinými zařízeními a systémy přes internet. Věci připojené na internet tak mohou být běžná domácí zařízení či třeba chytré hodinky i sofistikované průmyslové nástroje. Podstatou tzv. generativního modelu EU a je to, že se sám učí. Není tedy daleko doba, kdy zařízení na této bázi například v autě se na učí, jak posouvat sedadlo pro řidiče, jakou pustit hudbu či teplotu. A totéž domácnosti, kde chytré termostaty, kamery či osvětlení mohou zlevnit a zjednodušit bydlení. To vše už technologie umožňují. Jsou samozřejmě i důležitější využití jako ve zdravotnictví pro monitorování stavu třeba při chronických nemocech typu diabetes nebo u kardiaka vůči starých lidí žijících osamoceně. Platné využití je také v zemědělství, kde umělá inteligence dokáže řídit a zefektivňovat produkci plodin a současně myslet na ekologii či ve skladovacích systémech a dopravě. Podobně jako vědu posouvá EU a je také robotiku. Internet věc je mladý fenomén. Na svět se dostal až s nástupem chytrých telefonů koncem 10. let našeho tisíciletí a raketově roste. V tuto chvíli je na internet připojeno přes 15 miliard zařízení a zároveň 5,2 miliardy lidí, tedy zhruba tři přístroje na člověka, kloubu i auto. Analytik z čeká, že se za čtyři roky počet věcí připojených na internet zdvojnásobí a velikost trhu odhaduje na půl bilionu dolarů. Do internetu věcí masivně investují firmy jako Sisko nebo Intel. S jejich rozvojem souvisí také expanze sektoru čipů. Technologie umožňují už teď donedávna nepředstavitelné věci. Rozvoj umělé inteligence přináší novou průmyslovou revoluci. Tvůrce chatu GPT vizionář jsem o tom například věří, že umělá inteligence přispěje ke snížení nerovnosti na světě? To asi ještě tak jisté není, ale že má potenciál mnohé zlepšit, to platí rozhodně.

Ostatní také poslouchají