Názory a argumenty

Poslechněte si všechny sobotní komentáře s Petrem Hartmanem

Názory a argumenty

Poslechněte si všechny sobotní komentáře s Petrem Hartmanem
Redakce pořadu Názory a argumenty. Zleva dole: O. Konrád, G. Zbavitelová, L. Šlajchrtová, L. Priknerová. Zleva nahoře: J. Fingerland, P. Schwarz, J. Bednář, P. Holub, P. Hartman, D. Šťáhlavský, J. Leschtina, R. Kubičko, P. Honzejk

Plus

Koronavirová pandemie výrazným způsobem zasáhla do života lidí. Jak na to někteří reagují? Omezování života v zemi v konfrontaci s paragrafy. Násilí na ženách ve Francii. Vytváření týmu spolupracovníků nového amerického prezidenta.

Ostatní také poslouchají