Názory a argumenty

Petr Holub: Vítězství Budvaru nebo zdravého rozumu?

Názory a argumenty

Petr Holub: Vítězství Budvaru nebo zdravého rozumu?
Petr Holub

Plus

Nářek občanských aktivistů nad zmrzačeným zákonem o registru smluv se dá pochopit. Šlo snad o jedinou realizovanou položku z ambiciózního protikorupčního programu, ...