Názory a argumenty

Petr Hartman: Novelou služebního zákona má opět dojít k odpolitizování státní správy

Názory a argumenty

Petr Hartman: Novelou služebního zákona má opět dojít k odpolitizování státní správy
Úředníci

Plus

Chceme odpolitizovat státní správu, tímto heslem se pravidelně zaklínají čeští politici. Konkrétně v momentu, kdy jednají o služebním zákonu. Výsledkem jejich snahy je většinou zpolitizovaná státní správa. V době, kdy ještě zmiňovaná právní norma neexistovala, docházelo po volbách a nástupu nové vlády k personálnímu zemětřesení. Na ministerstvech a státních úřadech probíhaly rozsáhlé výměny na různých pozicích. 
Petr Hartman

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Chceme odpolitizovat státní správu. Tímto heslem se pravidelně zaklínají čeští politici. Konkrétně v momentu, kdy jednají o služebním zákonu. Výsledkem jejich snahy je většinou zpolitizovaná státní správa. V době, kdy ještě zmiňovaná právní norma neexistovala, docházelo po volbách a nástupu nové vlády k personálnímu zemětřesení. Na ministerstvech a státních úřadech probíhaly rozsáhlé výměny na různých pozicích. Pro jejich obsazení byla důležitější vazba na konkrétní politickou stranu či hnutí než odbornost, chcete-li do určitých míst bylo nutné rychle dosadit své lidi. Přítrž tomu měl učinit služební zákon. Ten se rodil poměrně těžce. Když byl v roce 2002 schválen, dlouho politici odkládali jeho uvedení do praxe. Pod tlakem EU se to podařilo až v roce 2014, kdy byla přijata nová verze služebního zákona. Tak konečně vstoupila v platnost a politici mohli vykročit k definitivnímu odpolitizování státní správy. Na jednotlivých ministerstvech a úřadech měly vzniknout týmy profesionálních úředníků. Další vláda je měla bez výrazné obměny převzít a dál spravovat tuto zemi. Pochopitelně na základě politického zadání. To měl určovat ministr, který si mohl s sebou přivézt maximálně dva politické náměstky. Ty odborné podobně jako vedoucí jednotlivých odborů, nemohl jen tak jednoduše vyměnit. Neznamenalo to, že mají jistotu bez ohledu na to, jak kvalitně fungují. Při svědomitém výkonu práce však o místo mohli přijít pouze reorganizací. K ní mohlo dojít jednou za rok, takže masivnímu personálnímu zemětřesení měl být konec. Jak už to v životě chodí, byly tyto představy poměrně vzdáleny od reality. V době, kdy na základě služebního zákona měla vznikat profesionální armáda úředníků, formovaly ji politici, kteří byli momentálně u moci. Ti dosadili na některá vysoká místa sobě loajální lidi. Nová vláda nepovažovala takto instalované úředníky za důvěryhodné. Rád, aby se jich zbavila, ale podle platného služebního zákona to nemohla rychle udělat. Pro to pod heslem odpolitizování státní správy prosadila novelu zmiňované právní normy. Ta mimo jiné ruší místa odborných náměstků, dělá z nich ředitele sekcí a naopak umožňuje existenci de facto neomezeného množství politických náměstků. Zároveň má ke jmenování státních úředníků na vysokých postech docházet na dobu pěti let a nikoli na dobu neurčitou. Tím se opět vytváří prostor pro rychlejší výměnu v uvozovkách politicky nespolehlivých úředníků, byť oficiálním cílem má být odpolitizování státní správy. Další očekávané personální změny mohou vést k podezření, že pod pláštíkem novely služebního zákona opět dochází k politizaci státní správy.

Ostatní také poslouchají