Názory a argumenty

Petr Fischer: Nakupování v permanentní krizi

Názory a argumenty

Petr Fischer: Nakupování v permanentní krizi
Předvánoční nákupy

Plus

To, že Česko je v ekonomické krizi, ví dnes každé malé dítě. Étos špatných časů nelze v médiích přeslechnout. Je to tak mimořádně emocionální záležitost, že ji média prostě nemohou pustit, přičemž více než kdykoliv jinde platí, že krize je fenomén sebe-potvrzující. Jinak řečeno: když budeme chtít, aby krize byla, bude, i kdyby realita byla jiná.
Petr Fischer

Ostatní také poslouchají