Názory a argumenty

Miloš Šenkýř: Mezi elektronizací a čištěním zákonů

Názory a argumenty

Miloš Šenkýř: Mezi elektronizací a čištěním zákonů
Sbírka zákonů ročník 1919, ilustrační foto

Plus

Na počátku, před více než sto lety, zákonodárci přijali něco, co bylo všeobjímající. Tehdy museli akceptovat hromadu zákonů z dob mocnářství. Teď, po více než sto letech, to všeobjímajícno a jeho další vývoj čistíme. Od toho, co tam bylo tehdy, i od toho, co tam za tu dobu přibylo. Zůstává otázka, proč až teď?
Miloš Šenkýř